Comment on page

Вiдносна висота

Визначення Вiдносна висота — це перевищення однiєї точки земної поверхнi над iншою.
На картах з масштабами
1:5000001 : 500 000
і
1:10000001 : 1 000 000
для зображення нерівностей земної поверхні застосовують спосіб пошарового забарвлення. Він полягає у фарбуванні глибинних і висотних шарів відповідно до шкали: від темно-синього до блакитного, від темно-зеленого до світло-зеленого і далі від світло-коричневого до темно-коричневого за принципом чим глибше і вище, тим темніший колір. Шкала глибин і висот є на кожній карті. На місцевості відносну висоту визначають за допомогою нівеліра, а процес вимірювання називається нівелюванням.
Рисунок 3.2.1: Нівелір
Рисунок 3.2.2: Нівелювання
Яку назву має процес вимірювання відносної висоти?реперуваннянівелюваннягеодезуванняфутштокування