Вплив внутрiшнiх сил Землi

Визначення Землетруси — це швидкi коливання земної кори, що вiдбуваються внаслiдок визволення величезної енергiї, яка накопичується в надрах планети. Вулканiзм — це пiднiмання з надр Землi та виверження на її поверхню розплавленої речовини мантiї — магми. Гарячі джерела та гейзери — виходи на земну поверхню підземних вод, пов’язані з вулканізмом.

Last updated