Внутрiшня будова Землi

Земля має складну внутрішню будову. Вона має три основні оболонки:
  • внутрішній шар — ядро
  • проміжний шар — мантія
  • зовнішній шар — земна кора
Ядро (33,5% загальної маси планети) розташоване в центрі Землі. Розташовано ядро на глибині 2900-6371 км. Радіус ядра становить 3500 км. Його склад та особливості ще до кінця не визначені. Припускають, що зовнішнє ядро рідке, а внутрішнє складає тверду частину ядра. Температура в ядрі, ймовірно, сягає
5000С5000^{\circ}С
.
Мантія (66% загальної маси планети) – оболонка Землі, що розташована під земною корою та простягається приблизно до глибини 2900 км, тобто до ядра. Породи переважно у твердому стані при температурі понад
1300С1300^{\circ}С
, але у верхній частині мантії розташована астеносфера — в’язкий шар, де температура сягає таких значень, що тверда речовина починає плавитися.
Земна кора (0,5% усієї нашої планети) — тверда шарувата оболонка Землі товщиною від 5 км під океанами до 70 км під гірськими масивами материків.
Верхній шар земної кори складається з пухких осадових відкладів. Через це він дістав назву осадовий. Наступний під осадовим шар утворений з кристалічних гірських порід, близьких за складом до гранітів. Тому його називають гранітний. Найнижчий шар складається переважно з порід, близьких за своїми властивостями до базальтів. Його називають базальтовим.
Земна кора поділяється на материкову та океанічну.
Материкова земна кора
Океанiчна земна кора
Складається із трьох шарів гірських порід: осадовий, гранітний, базальтовий
Складається із двох шарів гірських порід: осадовий та базальтовий
Має товщину 35-70 км
Має товщину 5-15 км
На яку внутрішню частину Землі припадає найменша частина її об’єму?ядро Б мантіюземну корулітосферу
Установіть послідовність розташування шарів земної кори. 1.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
2.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
3.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
4.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
Що таке астеносфера?Шар земної кориЗовнішній шар ядраЗовнішній шар мантії