Внутрiшня будова Землi
Земля має складну внутрішню будову. Вона має три основні оболонки:
  • внутрішній шар — ядро
  • проміжний шар — мантія
  • зовнішній шар — земна кора
Ядро (33,5% загальної маси планети) розташоване в центрі Землі. Розташовано ядро на глибині 2900-6371 км. Радіус ядра становить 3500 км. Його склад та особливості ще до кінця не визначені. Припускають, що зовнішнє ядро рідке, а внутрішнє складає тверду частину ядра. Температура в ядрі, ймовірно, сягає
5000С5000^{\circ}С
.
Мантія (66% загальної маси планети) – оболонка Землі, що розташована під земною корою та простягається приблизно до глибини 2900 км, тобто до ядра. Породи переважно у твердому стані при температурі понад
1300С1300^{\circ}С
, але у верхній частині мантії розташована астеносфера — в’язкий шар, де температура сягає таких значень, що тверда речовина починає плавитися.
Земна кора (0,5% усієї нашої планети) — тверда шарувата оболонка Землі товщиною від 5 км під океанами до 70 км під гірськими масивами материків.
Верхній шар земної кори складається з пухких осадових відкладів. Через це він дістав назву осадовий. Наступний під осадовим шар утворений з кристалічних гірських порід, близьких за складом до гранітів. Тому його називають гранітний. Найнижчий шар складається переважно з порід, близьких за своїми властивостями до базальтів. Його називають базальтовим.
Земна кора поділяється на материкову та океанічну.
Материкова земна кора
Океанiчна земна кора
Складається із трьох шарів гірських порід: осадовий, гранітний, базальтовий
Складається із двох шарів гірських порід: осадовий та базальтовий
Має товщину 35-70 км
Має товщину 5-15 км
На яку внутрішню частину Землі припадає найменша частина її об’єму?ядро Б мантіюземну корулітосферу
Установіть послідовність розташування шарів земної кори. 1.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
2.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
3.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
4.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий
Що таке астеносфера?Шар земної кориЗовнішній шар ядраЗовнішній шар мантії
Last modified 2yr ago
Copy link