Внутрiшня будова Землi

Земля має складну внутрішню будову. Вона має три основні оболонки:

  • внутрішній шар — ядро

  • проміжний шар — мантія

  • зовнішній шар — земна кора

Ядро (33,5% загальної маси планети) розташоване в центрі Землі. Розташовано ядро на глибині 2900-6371 км. Радіус ядра становить 3500 км. Його склад та особливості ще до кінця не визначені. Припускають, що зовнішнє ядро рідке, а внутрішнє складає тверду частину ядра. Температура в ядрі, ймовірно, сягає 5000С5000^{\circ}С.

Мантія (66% загальної маси планети) – оболонка Землі, що розташована під земною корою та простягається приблизно до глибини 2900 км, тобто до ядра. Породи переважно у твердому стані при температурі понад 1300С1300^{\circ}С, але у верхній частині мантії розташована астеносфера — в’язкий шар, де температура сягає таких значень, що тверда речовина починає плавитися.

Земна кора (0,5% усієї нашої планети) — тверда шарувата оболонка Землі товщиною від 5 км під океанами до 70 км під гірськими масивами материків.

Верхній шар земної кори складається з пухких осадових відкладів. Через це він дістав назву осадовий. Наступний під осадовим шар утворений з кристалічних гірських порід, близьких за складом до гранітів. Тому його називають гранітний. Найнижчий шар складається переважно з порід, близьких за своїми властивостями до базальтів. Його називають базальтовим.

Земна кора поділяється на материкову та океанічну.

Материкова земна кора

Океанiчна земна кора

Складається із трьох шарів гірських порід: осадовий, гранітний, базальтовий

Складається із двох шарів гірських порід: осадовий та базальтовий

Має товщину 35-70 км

Має товщину 5-15 км

На яку внутрішню частину Землі припадає найменша частина її об’єму?ядро Б мантіюземну корулітосферу

Установіть послідовність розташування шарів земної кори. 1.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий

2.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий

3.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий

4.базальтовийверхня мантіягранітнийосадовий

Що таке астеносфера?Шар земної кориЗовнішній шар ядраЗовнішній шар мантії

Last updated