Географiчнi дослiдження на територiї України

В Україні наукові географічні дослідження значно розширилися у XIX ст. після створення Харківського, Київського і Одеського університетів. Величезний внесок у дослідження причорноморських степів і ґрунтів нашої країни зробив у другій половині XIX ст. Василь Докучаєв. У різні часи Павло Тутковський і Гаврило Танфільєв досліджували поверхню України та склали цінні карти її території. Особливе місце у становленні та розвитку вітчизняної географії належить Степану Рудницькому. У 1927 році в Харкові він організував і очолив Український науково-дослідний інститут географії та картографії. С. Рудницький перший склав комплексну географічну характеристику України, перший опрацював українську географічну термінологію, створив першу фізичну карту території нашої країни, видав кілька великих праць про Україну, що були перекладені різними європейськими мовами.

Д. Воблий займався питаннями економічного районування, комплексного розвитку економіки України. В. Кубійович досліджував життя населення та особливості розвитку господарства Карпат.

Укажiть досягнення Степана Рудницького:органiзував i очолив Український науково-дослiдний iнститут географiї та картографiїзаймався питаннями економiчного районування, комплексного розвитку економiки Українидослiджував причорноморськi степи i ґрунтисклав комплексну географiчну характеристику Українистворив першу фiзичну карту територiї нашої країни

Last updated