Вологiсть повiтря

Визначення Випаровування — це перехiд води з рiдкого стану в газоподiбний.

Випаровування над певною ділянкою земної поверхні триватиме доти, поки повітря досягне стану насичення водяною парою. Цей процес залежить від температури: що вона вища, то більше водяної пари може вмістити в собі кожний кубічний метр повітря.

Визначення

Вологiсть повiтря — мiра, яка вказує на вмiст водяної пари в повiтрi.

Абсолютна вологiсть — кiлькiсть водяної пари, що мiститься в повiтрi в даний момент часу за даної температури. Вiдносна вологiсть — це ступiнь насичення повiтря водяною парою.

Last updated