Гiрськi породи та мiнерали

Земна кора складається з різноманітних мінералів. Найпоширенішими на Землі мінералами є польові шпати, слюди, кварц. Найміцніший серед мінералів – алмаз. У природі різні мінерали здебільшого поєднуються і утворюють гірські породи. Інколи гірські породи складаються лише з одного мінералу. Наприклад, вапняк містить лише мінерал кальцит.

Гірські породи формуються за різних умов. За походженням поділяються на три групи:

  • Магматичні

  • Осадові

  • Метаморфічні

Магматичні гірські породи утворюються з глибинних речовин Землі в її надрах або на поверхні (базальт, граніт, лабрадорит, туф, пемза).

Осадові гірські породи формуються у процесі накопичення (осідання), ущільнення й перетворення на земній поверхні уламків гірських порід, а також решток рослин і тварин. Вони поділяються на три види:

  • Уламкові (пісок, глина, галька, гравій, валуни)

  • Хімічні (кам’яна і калійна сіль, гіпс)

  • Органічні (кам’яне вугілля, крейда, вапняк)

Метаморфічні (від грец. «перетворююсь») гірські породи виникають унаслідок перетворення магматичних і осадових порід під дією високого тиску і температур у надрах Землі. Так, граніт перетворюється на гнейс, а вапняк — на мармур, кам’яне вугілля — на графіт.

Залежно від господарського призначення розрізняють рудні і нерудні копалини. З рудних корисних копалин (залізна, марганцева, алюмінієва руда тощо) видобувають різні метали. Нерудні корисні копалини використовують як паливо (нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці), хімічну сировину (кухонна сіль, сірка, фосфорити), будівельні матеріали (вапняк, граніт, глина, пісок).

Який шар гірських порід відсутній у океанічному типі земної кори?Осадовий Гранітний Базальтовий

У результаті яких процесів утворюються магматичні гірські породи?випадіння в осад речовин, розчинених у водах океанівнагромадження решток відмерлих рослин та тваринперетворення гірських порід у глибинних зонах земної коризастигання й кристалізації магми

Last updated