Річка

Визначення Рiчка — природний водний потiк, що рухається в заглибленнi, створеному його рухом. Рiчкова система — головна рiчка з притоками. Рiчкова долина — пониження від витоку до гирла, по якому тече річка.

Якщо стати лицем за течією річки, справа буде права притока, відповідно, ліва – з протилежної сторони.

Притоки річки: 1 – права, 2 – ліва притока першого порядку, 3 – ліва притка другого порядку Автор: Shannon1

Частини річки:

 • Витік – початок річки (може бути джерело, болото, льодовик тощо).

 • Гирло – кінець річки, де вона в впадає в іншу річку, озеро, море тощо.

 • Русло – заглиблення у річковій долині, по якому постійно течуть води річки.

 • Заплава – частина річкової долини, яка затоплюється під час повені.

 • Тераси – східцеподібні уступи на берегах річки, які колись були заплавами.

 • Дельта – рівнина в пониззях річки, створена наносами річки та порізана протоками.

 • Поріг – мілководна скеляста ділянка в руслі річки.

 • Водоспад – круте падіння води з прямовисного уступу в русло річки.

Визначення Басейн рiчки — територiя, з якої рiчка з притоками збирає поверхневi та пiдземнi води. Вододiл — межа мiж басейнами сусiднiх рiчок.

Схема річки: 1 – витік, 2 – меандр, 3 – дельта, 4 – гирло Автор: Distorted

Визначення

Режим рiчки — змiна рiвня води в рiчцi протягом року.

Повiнь — тривале перiодичне пiдняття рiвня води в рiчцi.

Паводок — короткочасне пiдняття рiвня води в рiчцi.

Межень — найнижчий рiвень води в рiчцi.

Льодостав — час, коли рiчка покрита льодом.

Льодохiд — схiд льоду з рiчки. Живлення рiчки — постiйне поповнення рiчки водами.

Живлення річок:

 • Снігове

 • Дощове

 • Льодовикове

 • Підземними водами

 • Змішане

Більшість річок суходолу живляться за змішаним типом із переважанням одного з джерел живлення. У річок з переважанням льодовикового живлення повінь влітку, снігового – навесні (річки помірних широт).

За характером течії:

 • Гірські (мають пряме русло, вузьку долину та швидку течію)

 • Рівнинні (мають русло з вигинами, широку долину та плавну течію)

Укажіть назви річок, одна з яких протікає в Євразії, друга — в Австралії.Парана, ДарлінгМіссісіпі, НілАмудар’я, МюррейВолга, Меконг

Що таке заплава?Частина річкової долини, яка затоплюється під час повеніРівнина в пониззях річки, створена наносами річки та порізана протокамиСхідцеподібні уступи на берегах річкиМілководна скеляста ділянка в руслі річки

Яку назву має щорічне підняття рівня води у річці?МеженьПаводокПовінь

Last updated