Пiдземнi води

Визначення Пiдземнi води — це води, якi залягають в трiщинах та пустотах земної кори в рiдкому, твердому та газоподiбному станi.
На підземні води припадає близько 23% всієї прісної води на Землі. Під дією підземних вод утворюються карстові печери. Для їх утворення необхідна достатня кількість атмосферних опадів і залягання водопроникних шарів гірських порід над водотривкими.
Водопроникні гірські породи — породи, які легко пропускають воду, наприклад пісок і гравій.
Водотривкі породи, як-от глина або граніт, навпаки, не пропускають крізь себе воду.
Рис. 6.10 Види підземних вод
За умовами залягання:
  • Верховодка — найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширення.
  • Ґрунтові — залягають у першому від поверхні водотривкому шарі.
  • Міжпластові — залягають між двома водотривкими пластами.
За хімічним складом:
  • Прісні — містять незначну кількість домішок та розчинених мікроелементів.
  • Мінералізовані — містять багато солей, мікроелементів.
Визначення
Джерело — природний, самочинний сконцентрований вихiд на земну поверхню пiдземних вод.
Гейзер — джерело, що перiодично фонтанує гарячою водою та парою.
Артезiанськi води — пiдземнi води, розташованi у водоносних шарах мiж водонепроникними шарами пiд тиском. Термальнi води — пiдземнi води, що мають пiдвищену температуру (вище 20ºC)
Скільки відсотків запасів прісної води на Землі припадає на підземні води?13%11%23%25%
Які підземні води називають артезіанськими?Найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширенняРозташованi у водоносних шарах мiж водонепроникними шарами пiд тискомЗалягають у першому від поверхні водотривкому шаріМають пiдвищену температуру (вище 20ºC)