Форми рельєфу: яр та балка

Форми рельєфу утворюються також тимчасовими потоками вод.

Визначення

Яри — глибокi, широкi й достатньо протяжнi крутосхилi долини V-подiбної форми, якi виникають внаслiдок ерозiї пухких гiрських порiд тимчасовими лiнiйними водотоками пiд час потужних опадiв, танення снiгу, льоду чи льодовикiв. Балка — суха або з тимчасовим водотоком долина з плоским дном; кiнцева стадiя розвитку ярiв.

Last updated