Азональнi природнi комплекси

Визначення Азональнi природнi комплекси — формуються пiд впливом особливостей будови земної кори та рельєфу поверхнi.

До найбільших азональних комплексів належать материки і океани. Материки поділяються на великі рівнинні та гірські природні комплекси — природні країни.

Україна розміщена в межах таких азональних комплексів: материка Євразія та природних країн — Східноєвропейської рівнини, Кримських гір і Карпат. Її територію перетинають три основні зональні комплекси: мішані ліси, лісостеп і степ.

Її територію перетинають три основні зональні комплекси: мішані ліси, лісостеп і степ.

Last updated