Рух води в океанi

Основні види руху водних мас:

  • Вітрові хвилі — хвилі, викликані вітром. Мають коливальний характер. Чим довший шлях вітру над водною поверхнею, тим сильніше він дме і, відповідно, тим вищою стає хвиля. Тому найвищі хвилі трапляються в областях панування західного перенесення, особливо у Південній півкулі («ревучі сорокові», «несамовиті п’ятдесяті»), де господарює океанічна поверхня.

  • Цунамі — сейсмічні хвилі, викликані землетрусами на дні океану. Цунамі охоплює всю водну товщу від дна до поверхні. Цунамі здебільшого спостерігаються в Тихому океані.

  • Припливно-відпливні хвилі — хвилі, викликані силою тяжіння місяця та Сонця. Під час припливу вода тече до берегів, під час відпливу – від берегів. Рівень води змінюється двічі на добу. Найвищий приплив на земній кулі спостерігають біля східних берегів Північної Америки в затоці Фанді (до 18 м).

  • Океанічні течії:

    • Приповерхневі – викликані впливом потужних постійних вітрів, мають поступальний характер

    • Глибинні (глибинна циркуляція) – викликані різницею у щільності води

Які хвилі переміщують всю водну товщу від дна до поверхні?Вітрові хвиліПрипливно-відпливні хвиліЦунаміВсі відповіді вірні

Last updated