Comment on page

Географiчна оболонка, закономiрностi її формування i розвитку

Визначення Географiчна оболонка — оболонка, в межах якої взаємодiють верхня частина лiтосфери, нижня частина атмосфери, гiдросфера та бiосфера.
Це найбільший природний комплекс Землі. Географічній оболонці притаманні внутрішні (між компонентами літосфери, атмосфери, гідросфери) й зовнішні (з космосом і надрами) зв’язки.
Верхня межа географічної оболонки розташована на висоті близько 30 км від поверхні Землі. Нижня межа географічної оболонки розташована в літосфері й сягає глибини до 4 км.
Географічній оболонці властиві закономірності: цілісність, ритмічність та зональність.
Визначення Цiлiснiсть — це єднiсть географiчної оболонки, зумовлена взаємозв’язком i взаємозалежнiстю її складових частин.
Завдяки їй зміна одного компонента природи спричинює зміну інших.
Всі колообіги взаємопов’язані і входять до загального великого колообігу:
космос — географічна оболонка — глибинні шари Землі.
Найважливіші з них — це колообіги вуглецю, кисню, азоту, енергії, води.
Тобто все, що в природі вже відбувалося, знову повторюється. Розрізняють добові й сезонні ритми, коли природні явища і процеси відбуваються через однаковий проміжок часу впродовж доби й року (зміна дня і ночі, пір року, припливи і відпливи). Є також багаторічні та вікові ритми (коливання клімату і рівня води в річках та озерах, наступання і відступання льодовиків).
Визначення Колообiг речовини та енергiї — постiйний обмiн речовиною та енергiєю мiж оболонками Землi.
Визначення Ритмiчнiсть — закономiрна повторюванiсть у часi природних процесiв i явищ у географiчнiй оболонцi.
Поділяється на широтну та висотну.
  • Широтна — у напрямку від екватора до полюсів (на рівнинах).
  • Висотна — від підніжжя до вершини (в горах).
В межах яких оболонок знаходиться географічна оболонка:ГідросфераНижня частина літосфериВерхня частина літосфериАтмосфераНижня частина атмосфериВерхня частина атмосфериБіосфера
Яка природна зона знаходиться не у помірному кліматичному поясі?пустелі та напівпустелістепи і лісостепимусонні лісишироколистяні ліси