Географiчна оболонка, закономiрностi її формування i розвитку

Визначення Географiчна оболонка — оболонка, в межах якої взаємодiють верхня частина лiтосфери, нижня частина атмосфери, гiдросфера та бiосфера.

Це найбільший природний комплекс Землі. Географічній оболонці притаманні внутрішні (між компонентами літосфери, атмосфери, гідросфери) й зовнішні (з космосом і надрами) зв’язки.

Верхня межа географічної оболонки розташована на висоті близько 30 км від поверхні Землі. Нижня межа географічної оболонки розташована в літосфері й сягає глибини до 4 км.

Географічній оболонці властиві закономірності: цілісність, ритмічність та зональність.

Визначення Цiлiснiсть — це єднiсть географiчної оболонки, зумовлена взаємозв’язком i взаємозалежнiстю її складових частин.

Завдяки їй зміна одного компонента природи спричинює зміну інших.

Всі колообіги взаємопов’язані і входять до загального великого колообігу:

космос — географічна оболонка — глибинні шари Землі.

Найважливіші з них — це колообіги вуглецю, кисню, азоту, енергії, води.

Тобто все, що в природі вже відбувалося, знову повторюється. Розрізняють добові й сезонні ритми, коли природні явища і процеси відбуваються через однаковий проміжок часу впродовж доби й року (зміна дня і ночі, пір року, припливи і відпливи). Є також багаторічні та вікові ритми (коливання клімату і рівня води в річках та озерах, наступання і відступання льодовиків).

Визначення Колообiг речовини та енергiї — постiйний обмiн речовиною та енергiєю мiж оболонками Землi.

Визначення Ритмiчнiсть — закономiрна повторюванiсть у часi природних процесiв i явищ у географiчнiй оболонцi.

Поділяється на широтну та висотну.

  • Широтна — у напрямку від екватора до полюсів (на рівнинах).

  • Висотна — від підніжжя до вершини (в горах).

В межах яких оболонок знаходиться географічна оболонка:ГідросфераНижня частина літосфериВерхня частина літосфериАтмосфераНижня частина атмосфериВерхня частина атмосфериБіосфера

Яка природна зона знаходиться не у помірному кліматичному поясі?пустелі та напівпустелістепи і лісостепимусонні лісишироколистяні ліси

Last updated