Населення

Густота населення = \dfrac{\mbox{к-сть населення }}{\mbox{площа}}

Природний приріст = \mbox{к-сть народжених} − \mbox{к-сть померлих}

Сальдо міграції = \mbox{к-сть іммігрантів (тих, хто прибув до країни) } − \mbox{к-сть емігрантів (тих, хто виїхав з країни)}

Рівень безробіття = \dfrac{\mbox{к-сть безробітних }}{\mbox{трудові ресурси}}\cdot100\%

Трудові ресурси = \mbox{зайняті} + \mbox{безробітні}

Вантажообіг = \mbox{обсяг перевезень}\cdot\mbox{відстань}

Пасажирообіг = \mbox{к-сть перевезених пасажирів}\cdot\mbox{відстань}

Задача 1Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 осіб до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік? Розв'язок. Треба знайти на скільки збільшилась кількість населення, а потім відняти природний приріст. 1) 30850 − 30500 = 350 – на скільки збільшилась кількість населення; 2) 350 − 120 = 230 – сальдо міграції. Відповідь. 230. Задача 2 Кількість населення країни на 1 січня 2010 р. становила 100 млн. осіб. Визначте, якою стала кількість населення (у млн. осіб) на 1 січня 2011 р., якщо в цій країні показники руху населення за 2010 р. були такими: коефіцієнт народжуваності 14 осіб на 1000 мешканців, коефіцієнт смертності 7 осіб на 1000 мешканців, сальдо міграції 300 тис. осіб. Розв'язок. Порахувати природний приріст на 100 млн. осіб (коефіцієнт народжуваності – коефіцієнт смертності); до кількості населення додати природний приріст і сальдо міграції. 1) 1 400 000 − 700 000 = 700 000 – природний приріст; 2) 100 000 000 + 700 000 + 300 000 = 101 000 000 – кількість населення Відповідь. 101 млн. осіб. Задача 3У країні N з територією 60 тис. км$$^{2}$$ міське населення становить 900 тис. осіб, а сільське – 300 тис. осіб. Визначте загальну густоту населення (осіб/км$$^2$$) у цій країні. Розв'язок. Густоту населення розраховуємо за формулою: $$\dfrac{\mbox{населення}}{\mbox{територія}}\,=\,\dfrac{\mbox{(міське населення + сільське населення)}}{\mbox{територія}}$$ $$\dfrac{(900 \text{ тис. осіб} + 300\text{ тис. осіб})}{60\text{ тис. км}^{2}} = 20 \dfrac{\text{осіб}}{\text{км}^{2}}$$ Відповідь. 20 $$\dfrac{\text{осіб}}{\text{км}^{2}}$$.

Last updated