Comment on page

Острови

Визначення Острiв — порiвняно невелика дiлянка суходолу, з усiх бокiв оточена водами океану або моря. Наприклад, острiв Гренландiя, Магадоскар тощо.
Острови за походженням:
  • Материкові – частини материка, що відділилися внаслідок рухів земної кори (Ґренландія, Мадаґаскар).
  • Вулканічні – утворилися внаслідок виверження вулканів на дні океану (Курильські, Гавайські острови, Ісландія).
  • Коралові – створені вапняковими скелетами коралових поліпів, що живуть у тропічних частинах океанів (Великий Бар’єрний риф).
Визначення Атол — кораловий острiв, який найчастiше має форму розiрваного або суцiльного кiльця, що оточує неглибоку (до 100 м) лагуну.
Визначення Архiпелаг — група островiв, якi лежать на порiвняно невеликих вiдстанях один вiд одного.
Архіпелагами є Гавайські острови, Британські острови, Зондські острови, острови Нова Зеландія тощо.
Який з островів не є вулканічним?Курильські островиГавайські островиГренландіяІсландія