Умовнi знаки

Умовні знаки на картах поділяють на масштабні, позамасштабні, лінійні, пояснювальні.

  • Масштабні умовні знаки передають дійсні розміри об’єктів, виражені у масштабі карти. Масштабні умовні знаки складаються з контуру. Наприклад, контур лісу чи болота і його заповнення, яке позначають кольором чи штрихуванням.

  • Позамасштабні умовні знаки застосовують до об’єктів, які не виражені в масштабі карти. Це можуть бути геометричні фігури, буквені символи, схематичні малюнки. Такими знаками на карті позначають населені пункти, родовища корисних копалин, електростанції та інші об’єкти.

  • Лінійними умовними знаками на картах передають лінійні об’єкти: річки, дороги, кордони, лінії зв’язку. Прикладка До них також належать ізолінії – лінії з однаковими значеннями абсолютних висот (ізогіпси), температур порід (ізотерми), магнітних схилень (ізогони), атмосферного тиску (ізобари), морських глибин (ізобати), опадами (ізогієти), солоністю (ізогаліни). Всі ці умовні знаки за своєю довжиною і конфігурацією є масштабними, а за шириною – позамасштабними.

  • Пояснювальні

  • умовні знаки — це, наприклад, стрілки, які вказують напрямок течії річки, вітру тощо.

Установіть відповідність між видами умовних знаків та їх прикладами масштабніпозначення діючого вулканутеплі течіїзона пісківканали

позамасштабніпозначення діючого вулканутеплі течіїзона пісківканали

лінійніпозначення діючого вулканутеплі течіїзона пісківканали

пояснюючіпозначення діючого вулканутеплі течіїзона пісківканали

Як називаються ізолінії на карті, що з’єднують точки з однаковими значеннями атмосферного тиску?ізобариізогіпсиізобатиізогієти

Last updated