Розмiри Землi

Площа нашої планети 510 065 700 км2^{2}. З них 70,8% займають води океанів, а 29,2% — суша. Форма нашої планети – геоїд, тому екваторіальний та полярний радіус будуть різними. Екваторіальний радіус дорівнює 6378 км, а полярний радіус – 6356 км. Отже, середній радіус складає 6371 км, а полюсне стиснення дорівнює 22 км.

Який шар гірських порід відсутній у океанічному типі земної кори?ОсадовийГранітнийБазальтовий

У результаті яких процесів утворюються магматичні гірські породи?випадіння в осад речовин, розчинених у водах океанівнагромадження решток відмерлих рослин та тваринперетворення гірських порід у глибинних зонах земної коризастигання й кристалізації магми

Last updated