Основнi форми рельєфу Землi

Визначення Рельєф — сукупнiсть форм земної поверхнi, рiзних за обрисами, розмiрами, походженням, iсторiєю розвитку та утворених пiд дiєю внутрiшнiх i зовнiшнiх процесiв.
До найбільших (планетарних) форм земної поверхні належать материки та океанічні западини.
Основні форми рельєфу – це рівнини та гори.
Дрібні форми рельєфу – це річкові долини, яри, каньйони, дюни, бархани тощо.