Глобус

Визначення Глобус — це об’ємна модель Землi.

За масштабом глобуси поділяють на

  • великі (1 : 30 000 000);

  • середні (1 : 50 000 000);

  • малі (1 : 275 000 000).

Глобус найбільш реалістично передає вигляд земної поверхні, адже на ньому немає значних спотворень. Тому пропорції, відстані, кути, площі об’єктів передаються з максимальною точністю.

Яким за величиною є глобус масштабом 1:75 000 000?дрібниммалимсереднімвеликим

Який з видів зображення Землі забезпечує передачу пропорцій, відстаней, кутів, площ об’єктів з максимальною точністю?глобускарта циліндричної проекціїкарта азимутальної проекціїплан

Last updated