Картографiчна проекцiя

За характером спотворень проекції поділяють на рівнокутні, рівновеликі та довільні.

 • Рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути. Кут на

  місцевості завжди дорівнює куту на карті, пряма лінія на місцевості –

  пряма на карті. Прикладом такої проекції є циліндрична Проекція

  Меркатора, яку використовують для морських навігаційних карт.

 • У рівновеликих проекціях відсутнє спотворення площ, але при

  цьому достатньо сильно спотворюються кути і форми. У такій проекції

  зображують економічні, ґрунтові та інші дрібномасштабні карти.

 • Довільні проекції спотворюють і кути, і площі, але значно меншою мірою, ніж рівновеликі і рівнокутні проекції, тому їх використовують частіше.

За видом зображення картографічної сітки проекції поділяються на азимутальні, циліндричні, конічні.

 • Азимутальна проекція створюється шляхом проектування місцевості з глобуса на лист, який торкається до глобуса в одній точці. В азимутальних проекціях паралелі зображуються концентричними колами, а меридіани — пучком прямих, що виходять з центру. Застосовують прямі, косі і поперечні азимутальні проекції. Прямі торкаються до полюса, поперечні – до екватора, косі – до будь-якої іншої точки. Меридіани і паралелі в косих і поперечних проекціях зображені кривими лініями, за винятком середнього меридіана, на якому на якому розташована центральна точка проекції. У поперечних проекціях також зображений екватор: він є другою віссю симетрії.

 • Циліндрична проекція створюється шляхом проектування місцевості з глобуса на циліндр. В прямих циліндричних проекціях паралелі і меридіани зображають паралельними прямими лініями, які перпендикулярні між собою. Лінія мінімальних спотворень – лінія дотику допоміжної фігури до Землі. Циліндричні проекції застосовують при складанні карт дрібних і великих масштабів — від загальногеографічних до спеціальних. Так, наприклад, аеронавігаційні маршрутні польотні карти найчастіше скадають в косих і поперечних циліндричних рівнокутних проекціях.

 • Конічна проекція створюється шляхом проектування місцевості з глобуса на конус. Лінія мінімальних спотворень буде у помірних широтах.

За допомогою якої проекції виконана карта півкуль?прямої азимутальноїпоперечної азимутальноїциліндричноїконічної

Яку проекцію краще за все використовувати для створення карти України?азимутальнуциліндричнуконічну Україна знаходиться в помірних широтах, де проходить лінія мінімальних спотворень конічної проекції.

Last updated