Розв'язання географiчних задач

Сонце

Висота Сонця над горизонтом опівдні: λ=90oϕ±δ\lambda = 90^{o}-\phi \pm \delta ϕ\phi – географічна широта об’єкта δ\deltaсхилення Сонця, в дні рівнодення становить 0o0^{o}, у день літнього сонцестояння +23o27+23^{o}27', у день зимового сонцестояння 23o27-23^{o}27'

Визначення Альбедо – це здатність поверхонь або окремих тіл відбивати сонячну радіацію.

Визначається в частках (%) відбитої радіації від сумарної радіації, яка надходить на поверхню. Найбільше альбедо має сніг – 70-90%, що сильно затримує його танення. Пісок має альбедо до 35%, трав'яний покрив – 20-25%, крони лісових дерев – 5 до 20%. Найменша альбедо у води – 5% і зораних ґрунтів (чорноземи 5%, підзоли до 20%). Це найбільш теплоємні поверхні. Загальне альбедо земної кулі близько 40%.

Альбедо різних поверхонь

Альбедо = \frac{\mbox{відбита сонячна радіація}}{\mbox{сумарна радіація}} 100%\cdot100\% Сумарна радiацiя = пряма радiацiя ++ розсiяна радiацiя

Визначення

Пряма радіація – сонячна радіація, що доходить до земної поверхні безпосередньо від сонця. Розсіяна радіація – сонячна радіація, що була розсіяна в атмосфері, надходить на земну поверхню з усього небокраю.

У похмурі дні розсіяна радація є єдиним джерелом енергії в приземних шарах атмосфери.

Last updated