Comment on page

Розв'язання географiчних задач

Сонце

Висота Сонця над горизонтом опівдні:
λ=90oϕ±δ\lambda = 90^{o}-\phi \pm \delta
ϕ\phi
– географічна широта об’єкта
δ\delta
схилення Сонця, в дні рівнодення становить
0o0^{o}
, у день літнього сонцестояння
+23o27+23^{o}27'
, у день зимового сонцестояння
23o27-23^{o}27'
Визначення Альбедо – це здатність поверхонь або окремих тіл відбивати сонячну радіацію.
Визначається в частках (%) відбитої радіації від сумарної радіації, яка надходить на поверхню. Найбільше альбедо має сніг – 70-90%, що сильно затримує його танення. Пісок має альбедо до 35%, трав'яний покрив – 20-25%, крони лісових дерев – 5 до 20%. Найменша альбедо у води – 5% і зораних ґрунтів (чорноземи 5%, підзоли до 20%). Це найбільш теплоємні поверхні. Загальне альбедо земної кулі близько 40%.
Альбедо різних поверхонь
Альбедо =
100%\cdot100\%
Сумарна радiацiя = пряма радiацiя
++
розсiяна радiацiя
Визначення
Пряма радіація – сонячна радіація, що доходить до земної поверхні безпосередньо від сонця. Розсіяна радіація – сонячна радіація, що була розсіяна в атмосфері, надходить на земну поверхню з усього небокраю.
У похмурі дні розсіяна радація є єдиним джерелом енергії в приземних шарах атмосфери.