Забруднення природного середовища

Визначення Забруднення й охорона природного середовища — насичення навколишнього середовища нехарактерними для нього речовинами.
Забруднення атмосфери полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів.
Основні забруднювачі повітря:
  • промисловий пил
  • рідини
  • гази
Промисловий пил утворюється в результаті механічної обробки різних матеріалів, транспортування сипких матеріалів та внаслідок теплових процесів.
Рідкі забруднювачі утворюються в процесі конденсації пари, розпиленні і розливі рідин, в результаті хімічних реакцій.
Газоподібні забруднювачі формуються в результаті хімічних реакцій.
Забруднення газоподібними речовинами найчастіше відбувається внаслідок окислення металів, випалювання рудної і нерудної мінеральної сировини на промислових підприємствах. Велика кількість газоподібних сполук утворюється під час спалювання палива. Це оксиди сірки (
SO2SO_2
і
SO3SO_3
), азоту (
NONO
і
NO2NO_2
), вуглецю (
COCO
), важких і радіоактивних металів. Головна причина забруднення атмосфери — спалювання великої кількості мінерального палива. Забруднювачі повітря прогресували разом з розвитком промисловості. Спочатку це було вугілля, пізніше — нафта й газ. У наш час найбільшим забруднювачем є транспорт. В Україні основним забруднювачем атмосферного повітря є промисловість (65%). Для порівняння, автотранспорт забруднює повітря на 35%. Своєю чергою лідером серед промислових забруднювачів є теплоенергетика (29% всіх викидів). Металургійна промисловість забруднює атмосферу на 25%, а вугільна — на 23%. Найбільша частка викидів припадає на Донецько-Придніпровський регіон — 79% загального обсягу викидів у країні. Одним з небезпечних наслідків забруднення атмосфери є смог.
Види шкідливих речовин в атмосферне повітря у 2009 році (тонн на 1 км
2^2
)
Автор: tovel
Смог — забруднення повітря, що складається з диму, туману і пилу. З’являється у великих містах і промислових центрах. Загроза смогу полягає в тому, що він викликає алергічні реакції, подразнення слизової оболонки, приступи бронхіальної астми, пошкодження рослинності, будівель, споруд.
Смог над Сантьяґо «Santiago30std». Фотограф Michael Ertel
Забруднення гідросфери:
  • Механічне забруднення полягає в підвищенні вмісту механічних домішок (твердих частинок)
  • Хімічне забруднення — це наявність у воді органічних і неорганічних хімічних речовин
  • Радіоактивне забруднення — забруднення радіоактивними елементами
  • Теплове забруднення — випуск у водойми підігрітих вод підприємств, теплових і атомних ЕС
  • Бактеріальне і біологічне забруднення — наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей
Витік нафти з платформи
Найбільш поширеним є хімічне забруднення. Воно полягає в забрудненні як неорганічними (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частки), так і органічними речовинами (нафта і нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево активні речовини, пестициди). Забруднення прісноводних поверхневих водойм і підземних джерел спричинило нестачу чистої питної води. Нині у світі чиста питна вода недоступна для 1,7 млрд людей, а через 15-20 років їхня кількість сягне 3 млрд осіб. Від вживання забрудненої або зараженої води щороку вмирає 10 млн людей.