Забруднення природного середовища

Визначення Забруднення й охорона природного середовища — насичення навколишнього середовища нехарактерними для нього речовинами.

Забруднення атмосфери полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів.

Основні забруднювачі повітря:

  • промисловий пил

  • рідини

  • гази

Промисловий пил утворюється в результаті механічної обробки різних матеріалів, транспортування сипких матеріалів та внаслідок теплових процесів.

Рідкі забруднювачі утворюються в процесі конденсації пари, розпиленні і розливі рідин, в результаті хімічних реакцій.

Газоподібні забруднювачі формуються в результаті хімічних реакцій.

Забруднення газоподібними речовинами найчастіше відбувається внаслідок окислення металів, випалювання рудної і нерудної мінеральної сировини на промислових підприємствах. Велика кількість газоподібних сполук утворюється під час спалювання палива. Це оксиди сірки (SO2SO_2 і SO3SO_3), азоту (NONO і NO2NO_2), вуглецю (COCO), важких і радіоактивних металів. Головна причина забруднення атмосфери — спалювання великої кількості мінерального палива. Забруднювачі повітря прогресували разом з розвитком промисловості. Спочатку це було вугілля, пізніше — нафта й газ. У наш час найбільшим забруднювачем є транспорт. В Україні основним забруднювачем атмосферного повітря є промисловість (65%). Для порівняння, автотранспорт забруднює повітря на 35%. Своєю чергою лідером серед промислових забруднювачів є теплоенергетика (29% всіх викидів). Металургійна промисловість забруднює атмосферу на 25%, а вугільна — на 23%. Найбільша частка викидів припадає на Донецько-Придніпровський регіон — 79% загального обсягу викидів у країні. Одним з небезпечних наслідків забруднення атмосфери є смог.

Види шкідливих речовин в атмосферне повітря у 2009 році (тонн на 1 км2^2)

Автор: tovel

Смог — забруднення повітря, що складається з диму, туману і пилу. З’являється у великих містах і промислових центрах. Загроза смогу полягає в тому, що він викликає алергічні реакції, подразнення слизової оболонки, приступи бронхіальної астми, пошкодження рослинності, будівель, споруд.

Смог над Сантьяґо «Santiago30std». Фотограф Michael Ertel

Забруднення гідросфери:

  • Механічне забруднення полягає в підвищенні вмісту механічних домішок (твердих частинок)

  • Хімічне забруднення — це наявність у воді органічних і неорганічних хімічних речовин

  • Радіоактивне забруднення — забруднення радіоактивними елементами

  • Теплове забруднення — випуск у водойми підігрітих вод підприємств, теплових і атомних ЕС

  • Бактеріальне і біологічне забруднення — наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей

Витік нафти з платформи

Найбільш поширеним є хімічне забруднення. Воно полягає в забрудненні як неорганічними (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частки), так і органічними речовинами (нафта і нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево активні речовини, пестициди). Забруднення прісноводних поверхневих водойм і підземних джерел спричинило нестачу чистої питної води. Нині у світі чиста питна вода недоступна для 1,7 млрд людей, а через 15-20 років їхня кількість сягне 3 млрд осіб. Від вживання забрудненої або зараженої води щороку вмирає 10 млн людей.

Last updated