Природнi ресурси материкiв та океанiв

Визначення Природнi ресурси — компоненти природи, якi людина використовує у своїй господарськiй дiяльностi.

Люди здатні використати природні багатства за дуже короткий час, а природа не може їх швидко відновити. Тому людям необхідно здійснювати збереження, охорону, заощадливе використання природних багатств.

Природні ресурси:

  • Мінеральні ресурси — мінеральні утворення органічного і неорганічного походження. Залежно від того як їх використовують, розрізняють рудні і нерудні, а також паливні корисні копалини.

  • Земельні ресурси — землі, які можуть бути використані. Такі землі використовують під забудівлю, для вирощування сільськогосподарських культур, прокладання доріг тощо.

  • Водні ресурси — поверхневі та підземні джерела води, а також води морів, океанів та льодовиків, придатні для використання. Прісна вода здебільшого зберігається в льодовиках. Нині для людини головним джерелом прісної води залишаються річки. Одним з найбільших споживачів води є сільське господарство і промисловість, а також теплові електростанції.

  • Біологічні ресурси — це рослини і тварини, які можуть бути використані. Вони є джерелом продуктів харчування, сировини для виготовлення одягу, ліків тощо.

  • Кліматичні ресурси включають в себе вологу, енергію сонця та вітру.

Природні ресурси поділяють на відновні та невідновні.

Визначення

Вiдновнi природнi ресурси — ресурси рiк, озер, морiв, океану, сонячна енергiя, енергiя вiтру, рослинний i тваринний свiт тощо. Невiдновнi природнi ресурси — ресурси природи, що зовсiм не вiдновлюють свого кількісного і якісного стану пiсля використання їх або вiдновлюють його протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних ресурсiв, куди включають бiльшiсть корисних копалин (руди, вугiлля, нафта, горючi сланцi, мiнеральнi будiвельнi матерiали тощо).

Last updated