Карта

Визначення Карта – зменшене узагальнене зображення великої дiлянки земної поверхнi на площинi, виконане за допомогою умовних знакiв, в певнiй проекцiї та масштабi.

Обов’язковою на карті є сітка з ліній, які орієнтують за сторонами горизонту.

Прикладка Вертикальні лінії – це меридіани, які вказують напрямок північ–південь. Горизонтальні лінії – це паралелі, що вказують напрямок захід–схід.

Класифікація карт:

 1. За масштабом:

  • великомасштабні (від 1 : 5 000 до 1 : 200 000). Загальногеографічні карти такого масштабу називають топографічними;

  • середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000). Загальногеографічні карти такого масштабу називають оглядово-топографічними;

  • дрібномасштабні (від 1 : 1 000 000 і дрібніші). Загальногеографічні карти такого масштабу називають оглядовими.

 2. За охопленням території:

  • світові та півкуль;

  • материків, океанів та їх частин;

  • держав та їх частин.

 3. За змістом:

  • тематичні (топографічна, фізична);

  • загальногеографічні:

   • карти природних явищ (карти рельєфу земної поверхні і дна Світового океану, метеорологічні і кліматичні, ґрунтові, карти фізико-географічних ландшафтів, геологічні і таке інше);

   • карти суспільних явищ (карти населення, економічні, політичні, історичні, соціально-географічні).

 4. За призначенням:

  • навчальні, туристичні, синоптичні, метеорологічні, навігаційні, шляхів сполучення тощо;

Під час складання карти обов’язково виникають спотворення довжини, кутів, площі і форми, які є наслідком перенесення кулястої форми Землі на площину. Існують різні проекції, які мінімалізують конкретні види спотворень.

Якими є топографічні карти за масштабом?дрібномасштабнісередньомасштабнівеликомасштабнітематичні

Карта масштабу 1 : 1 000 000 належить до:топографічнихсередньомасштабнихвеликомасштабнихдрібномасштабних

Last updated