Карта

Визначення Карта – зменшене узагальнене зображення великої дiлянки земної поверхнi на площинi, виконане за допомогою умовних знакiв, в певнiй проекцiї та масштабi.
Обов’язковою на карті є сітка з ліній, які орієнтують за сторонами горизонту.
Прикладка Вертикальні лінії – це меридіани, які вказують напрямок північ–південь. Горизонтальні лінії – це паралелі, що вказують напрямок захід–схід.
Класифікація карт:
 1. 1.
  За масштабом:
  • великомасштабні (від 1 : 5 000 до 1 : 200 000). Загальногеографічні карти такого масштабу називають топографічними;
  • середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000). Загальногеографічні карти такого масштабу називають оглядово-топографічними;
  • дрібномасштабні (від 1 : 1 000 000 і дрібніші). Загальногеографічні карти такого масштабу називають оглядовими.
 2. 2.
 3. 3.
  За охопленням території:
  • світові та півкуль;
  • материків, океанів та їх частин;
  • держав та їх частин.
 4. 4.
  За змістом:
  • тематичні (топографічна, фізична);
  • загальногеографічні:
   • карти природних явищ (карти рельєфу земної поверхні і дна Світового океану, метеорологічні і кліматичні, ґрунтові, карти фізико-географічних ландшафтів, геологічні і таке інше);
   • карти суспільних явищ (карти населення, економічні, політичні, історичні, соціально-географічні).
 5. 5.
  За призначенням:
  • навчальні, туристичні, синоптичні, метеорологічні, навігаційні, шляхів сполучення тощо;
Під час складання карти обов’язково виникають спотворення довжини, кутів, площі і форми, які є наслідком перенесення кулястої форми Землі на площину. Існують різні проекції, які мінімалізують конкретні види спотворень.
Якими є топографічні карти за масштабом?дрібномасштабнісередньомасштабнівеликомасштабнітематичні
Карта масштабу 1 : 1 000 000 належить до:топографічнихсередньомасштабнихвеликомасштабнихдрібномасштабних