Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Визначення Рельєф — це всi нерiвностi земної поверхнi.

На плані та карті рельєф передають за допомогою горизонталей або пошарового забарвлення.

Визначення Горизонталi (iзогiпси) – лiнiї на планi або картi, що з’єднують точки мiсцевостi з однаковою абсолютною висотою вiдносно рiвня Свiтового океану.

Горизонталі на карті проводять через певні проміжки по висоті, наприклад через 5, 10 або 20 м.

Визначення Бергштрихи – короткi риски, якi вiльним кiнцем указують напрямок зниження схилу.

Якщо горизонталі розташовані близько, то схил крутий, якщо на більшій відстані – то пологий.

Існує два види висоти: абсолютна і відносна.

Last updated