Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Визначення Рельєф — це всi нерiвностi земної поверхнi.
На плані та карті рельєф передають за допомогою горизонталей або пошарового забарвлення.
Визначення Горизонталi (iзогiпси) – лiнiї на планi або картi, що з’єднують точки мiсцевостi з однаковою абсолютною висотою вiдносно рiвня Свiтового океану.
Горизонталі на карті проводять через певні проміжки по висоті, наприклад через 5, 10 або 20 м.
Визначення Бергштрихи – короткi риски, якi вiльним кiнцем указують напрямок зниження схилу.
Якщо горизонталі розташовані близько, то схил крутий, якщо на більшій відстані – то пологий.
Існує два види висоти: абсолютна і відносна.