Топографічна карта

Рисунок 3.4.1: Створення топографічної карти

Автор зображення: Hellerick Визначення Топографiчна карта — це загальногеографiчна багатоаркушева (27000 листiв) карта великого масштабу (1 : 200000 i бiльше).

Автор зображення: Hellerick

Спотворення тут практично відсутні, а об’єкти місцевості передані досить детально. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу — оглядово-топографічна карта всього земного суходолу, складена в масштабі 1:10000001: 1 000 000. Під час створення такої карти застосували рівнокутну циліндричну проекцію, яка дає надзвичайно малі спотворення форм і розмірів зображуваних об’єктів.

Аркуш однієї мільйонної карти отримують шляхом розграфлення земної кулі меридіанами на 66-градусні колони (зони) і паралелями на 44-градусні ряди. Отже, кожен аркуш карти масштабу 1:10000001 : 1000 000 має вигляд трапеції розміром 44^{\circ} за широтою і 66^{\circ} за довготою.

Рисунок 3.4.1: Фрагмент топографiчної карти

Ряди і колони позначають відповідно латинськими буквами та арабськими числами.

Наприклад Аркуш мільйонної карти, на якому зображено Київ, матиме номенклатуру М-36. Україна та цій карті займає 34, 35, 36 колони та 4, 5, 6, 7 зони.

Взагалі у карті міститься 60 колон. Всі аркуші топографічних карт мають рамку у вигляді трапеції. Верхньою (північною) і нижньою (південною) сторонами рамки є паралелі, а бічними (західною і східною) – меридіани. На вершинах кутів рамки підписані значення цих паралелей і меридіанів. Умовні позначення на топографічній карті збігаються з умовними позначеннями на плані. Рельєф на топографічній карті передають горизонталі, які позначають абсолютну висоту. На топографічній карті також потрібно вміти визначати дійсний азимут.

Дійсний азимут $$=$$ Магнітний азимут $$+$$ Mагнітне схилення

Визначення Дiйсний азимут — кут мiж пiвнiчним напрямком географiчного (дiйсного) меридiана i напрямком на певну точку. Його вiдлiчують за ходом годинникової стрiлки.

Визначення Магнiтний азимут — горизонтальний кут, який вiдлiчується за годинниковою стрiлкою вiд пiвнiчного напряму магнiтного меридiану точки спостереження до заданого напряму вiд $$0^{\circ}$$ до $$360^{\circ}$$. Магнiтне схилення — кут мiж дiйсним меридiаном i магнiтним меридiаном.

Визначення Дiйсний меридiан — це географiчний меридiан, який з’єднує полюси й показує напрямок пiвнiч-пiвдень. Магнiтний меридiан — меридiан, що з’єднує магнiтнi полюси. Магнiтнi та географiчнi полюси не збігаються.

Рисунок 3.4.2: Дійсний меридіан

Яка карта лежить в основі топографічних карт?фізична карта світумільярдна карта світуміжнародна мільйонна карта світу Міжнародна мільйонна карта світу — оглядово-топографічна карта всього земного суходолу, складена в масштабі 1:1000000 та у рівнокутній циліндричній проекції.

Що таке дійсний азимут?кут мiж пiвнiчним напрямком географiчного (дiйсного) меридiана i напрямком на певну точкукут мiж дiйсним меридiаном i магнiтним меридiаномгоризонтальний кут, який вiдлiчується за годинниковою стрiлкою вiд пiвнiчного напряму магнiтного меридiану точки спостереження до заданого напряму вiд 0° до 360°

Last updated