Міжнародні організації

Міжнародні організації поділяють на міжурядові та неурядові.

Міжурядові — це об’єднання держав з метою співробітництва заради вирішення проблем, а неурядові — громадські об’єднання.

Міжурядові організації:

  • ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Ціль об’єднання – сприяння миру і міжнародній безпеці, співпраці між державами в сфері освіти, науки і культури. ЮНЕСКО реалізовує ряд наукових природоохоронних програм. Наприклад, «Людина і біосфера», «Програма вивчення Світового океану», ЮНЕП, МБП

  • ЮНЕП — програма ООН з навколишнього середовища. ЮНЕП займається контролюванням всіх видів діяльності в галузі захисту навколишнього середовища, а також розробляє програми подальших спільних дій у цій галузі

  • ФАО — Продовольча і сільськогосподарська організація. Створена 1945 р. ЇЇ основні завдання – це поліпшення харчування і підняття життєвого рівня народів засобами підвищення продуктивності сільського господарства

  • ВМО — Всесвітня метеорологічна організація, спеціалізована структура ООН. ВМО займається вирішенням питань забруднення навколишнього середовища, кліматичних змін, забруднення атмосфери.

Неурядові організації:

  • ВФДП – Всесвітній фонд дикої природи. Ця міжнародна організація є найчисленнішою та найавторитетнішою неурядовою організацією в галузі охороні довкілля. Цілі – збереження біологічного розмаїття Землі, припинення деградації природного середовища планети

  • ҐРИНПІС – міжнародна неурядова організація, створена канадськими захисниками природи. Основне завдання організації — сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей і влади до збереження природи

  • МСОП – Міжнародний союз охорони природи, створений з ініціативи ЮНЕСКО. Діяльність МСОП спрямована на реалізацію Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори (CITES). МСОП видає міжнародні Червоні книги, проводить дослідження і популяризацію охорони природи та раціонального природокористування

Країни поширення Ґринпісу. Автор Tappoz

Last updated