Доба

Доба – одиниця часу, за яку Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі із заходу на схід. Тривалість доби — 23 год 56 хв 4 с. Обертання навколо своєї осі спричиняє зміну кількості сонячної енергії, яка потрапляє на поверхню Землі протягом доби (зміна дня і ночі), що спричиняє добову зміну температури та є одним з основних факторів формування біоритмів живих істот. Виникнення відхиляючих сил (Коріоліса), під дією яких тіла, що рухаються, в північній частині відхиляються праворуч, а в південній – ліворуч. У північній півкулі сила Коріоліса направлена вправо від руху, тому праві береги річок в Північній півкулі крутіші – їх підмиває вода під дією цієї сили. Сила Коріоліса відповідальна також і за обертання циклонів і антициклонів: у Північній півкулі обертання повітряних мас відбувається в циклонах проти годинникової стрілки, а в антициклонах – за годинниковою стрілкою, у Південному – навпаки. Відхилення вітрів (пасатів) при циркуляції атмосфери – це також прояв сили Коріоліса.

Last updated