Часовi пояси

Рисунок 4.3.1: Часовi пояси Автор: TimeZonesBoy

У 1878 р. канадський інженер Сендфорд Флемінґ запропонував систему міжнародного рахунку часу. За міжнародною домовленістю поверхню Землі розділено на 24 часові пояси (від 0-го до 23-го) завширшки в середньому 1515^{\circ}. Відлік цих поясів ведеться у східному напрямку від 0-го (Ґринвіцького) меридіана. Для зручності межі часових поясів проходять з урахуванням державних кордонів.

Примітка

Місцевий (сонячний) – час на конкретному меридіані в даний момент. Він зумовлений розташуванням місцевості на певній довготі. Час між сусідніми меридіанами відрізняється на 4 хвилини.

Поясний – час серединного меридіана в межах одного поясу. Вважається, що Україна розташована у 2-му часовому поясі (Східноєвропейському), хоч її крайній захід належить до 1-го часового поясу, а схід – до 3-го. Серединний меридіан 2-го часового поясу проходить майже через Київ, тому поясний час 2-го поясу називають Київським. Лінія зміни дат майже збігається зі 180-м меридіаном. Від цієї лінії зі сходу на захід відраховується нова доба.

Яка крайня точка України знаходиться найближче до Гринвіцького меридіана?північнапівденназахіднасхідна

Укажіть часовий пояс, у якому знаходиться Україна.першийдругийтретійчетвертий

Last updated