Ґрунти

Визначення Ґрунт — це верхнiй пухкий шар гiрських порiд, який утворився завдяки взаємодiї сонячного свiтла i тепла, повiтря, води, рослин, тварин i бактерiй протягом тривалого часу.

Перелічені компоненти неживої і живої природи є необхідними чинниками утворення ґрунту.

Ґрунти утворюються з конкретних гірських порід, які називають материнськими. Такими породами найчастіше є осадові гірські породи: пісок, глина, лес тощо.

Головна властивість ґрунту — родючість.

Визначення Родючiсть — здатнiсть ґрунту передавати рослинам поживнi речовини та воду.

Родючість визначається наявністю у ґрунті перегною (гумусу).

Визначення

Гумус — органiчна частина ґрунту, яка утворилася внаслiдок процесу розкладу й окиснення решток рослин i тварин. Педосфера — планетарна багатокомпонентна оболонка, яка складається з ґрунту, пiдґрунтя i глибоких шарiв кори вивiтрювання.

На різних широтах формуються різні типи ґрунтів. Це обумовлено різними кліматичними умовами (співвідношення тепла і вологи) утворення ґрунтів та різними материнськими породами, типами рослинності. Отже, типи ґрунтів поширюються зонально.

Назва

Характеристика

Пояс

Клiмат

Рослиннiсть

Червоно-жовті фералітні

Найпоширеніші ґрунти. Низька родючість, значний вміст заліза та алюмінію

Екваторіальний

Високі температури та висока вологість повітря

Вологі вічнозелені ліси

Червоно-бурі та червонясто-бурі

Малородючі, значний вміст заліза та алюмінію

Субекваторі-альний

Наявність сухого та вологого сезонів

Савани

Сірі та бурі пустельні

Неродючі, малопотужні, часто засолені

Субтропічний, Тропічний

Високі температури, низька вологість повітря

Пустельна рослинність (майже відсутня)

Каштанові

Висока потужність гумусового горизонту, але вміст перегною у ньому незначний. Відносно родючі

Помірний

Недостатнє зволоження

Сухі степи

Чорноземи

Потужний гумусовий горизонт, висока родючість

Помірний

Слабопосушливі умови

Справжні степи

Сірі лісові

Відносно родючі

Помірний

Помірне зволоження

Листяні ліси

Підзолисті та дерново-підзолисті

На глибині близько 20 см

Помірний

Надмірне зволоження

Мішані та хвойні ліси

Тундрово-глейові

Малородючі. Для них характерний перезволожений шар сизого кольору, який називають глеєм.

Субарктичний

Надмірне зволоження, нестача тепла

Тундрова рослинність

Арктичні

Неродючі

Арктичний

Холодно та сухо

Відсутня

Від чого найбільшою мірою залежить родючість ґрунту?материнської породиглубини залягання зони вимиваннявмісту гумусупереважаючої рослинності

Основна речовина що визначає родючість грунтів:ГумусВодаНітрогенКисень

Last updated