Вплив господарської дiяльностi людини на бiосферу

Господарська діяльність людини поділяється на:

  • сільське господарство

  • промисловість

  • сферу послуг

Господарська діяльність спричинює невідворотні зміни в довкіллі і порушує колообіги речовин. Підраховано, що в середньому кожні півгодини на Землі через руйнування середовища жит-тя вимирає один з видів рослин і тварин. Вирубування лісу та інтенсивне випасання худоби в окремих регіонах Землі спричинили спустелення земель на значних площах. Завдяки осушенню чи надмірному зрошенню ґрунтів розвивається вітрова і водна ерозія.

Ґринпіс (Green Peace) — міжнародна природоохоронна організація, яка сприяє екологічному відродженню, привертає увагу людей та влади до збереження природи.

Всесвітній фонд дикої природи — міжнародна організація, яка займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Її емблемою є велетенська панда.

Вкажіть правильний варіант меж біосфери:нижня частина атмосфери (20 км), уся гідросфера та верхня частина літосфери (3 км)нижня частина атмосфери (28 км), уся гідросфера та верхня частина літосфери (30 км)уся гідросфера та літосферауся літосфера, атмосфера та гідросфера

Біосфера – це...економічна сфера торгівлі біологічними продуктамиоболонка Землі у якій мешкають живі організмиокремі ділянки планети населені тваринамиcукупність живих організмів

Last updated