Геологiчний час

Рисунок 4.2.1: Геохронологiчна шкала

Під час історичного розвитку Землі періоди горотворення (час, коли активно формувалися гори) чергувалися з відносно спокійними періодами в розвитку земної кори. Для зручності всю історію нашої планети вчені поділили на п’ять великих проміжків часу – ери. Кожній з них відповідають певні періоди горотворення. Ера — це не лише певний етап розвитку рельєфу нашої планети. Вона містить у собі ще й особливий етап у формуванні материків і океанів, розвитку життя на Землі. Ери та періоди складають геологічний час. Усі найважливіші події, що відбувалися протягом цього часу, відображені у так званій геохронологічній шкалі (грецькою «гео» означає «земля», а «хронос» – «час»).

Найдавнішими ерами є архейська (її назва з грецької означає «давня») і протерозойська («раннє життя»), які разом утворюють докембрій. Ця ера охоплює понад 80% усієї геологічної історії Землі. У докембрії у складі земної кори переважали базальтові породи. Вже тоді починають утворюватися окремі підвищені ділянки суходолу з порід, близьких до гранітних. У той час клімат на Землі був теплим і вологим, з живих організмів на планеті мешкали лише водорості та бактерії. Інші 20% історії припадає на палеозойську («давнє життя»), мезозойську («середнє життя») і кайнозойську («нове життя») ери.

Ера (млн. рокiв)

Перiоди горотворення

Найважливiшi подiї

Архейська (2700-3800)

Архейський (давнi платформи)

Iнтенсивна вулканiчна дiяльнiсть. Поява бактерiй i деяких водоростей

Протерозойська (570-2700)

Байкальський (хребти Прибайкалля)

Формування материкової земної кори та давнiх платформ, поява перших гiр на суходолi. Поширення примiтивних морських тварин.

Палеозойська (185-570)

Каледонський (Скандинавськi гори) Герцинський (Урал, Пiвденнi Аппалачi)

Iснує єдиний материк Пангея, що об’єднує всi сучаснi материки. Посилюються клiматичнi вiдмiнностi мiж екваторiальними i приполярними широтами. Вихiд рослин i тварин на суходiл.

Мезозойська (70-185)

Мезозойський (гори Пiвнiчно-Схiдного Сибiру)

Материк Пангея розколюється на кiлька окремих частин, утворюються западини Атлантичного, Iндiйського океанiв. Розвиток динозаврiв, поява ссавцiв, хвойних рослин.

Кайнозойська (70)

Альпiйський (Альпи, Карпати)

Формуються обриси сучасних материкiв i океанiв. Потужне материкове зледенiння. Панування квiткових рослин, ссавцiв. Поява людини.

Під час якої геологічної ери відбувалося формування Карпат?АльпійськоїКайнозойськоїПалеозойської

Установіть відповідність між формами рельєфу та тектонічними структурами. Карпатиобласть герцинської складчастостіобласть молодої альпійської складчатостіобласть мезозойської складчастостіобласть байкальської складчастостіобласть каледонської складчастості

гори Північно-Східного Сибіруобласть герцинської складчастостіобласть молодої альпійської складчатостіобласть мезозойської складчастостіобласть байкальської складчастостіобласть каледонської складчастості

Скандинавські гориобласть герцинської складчастостіобласть молодої альпійської складчатостіобласть мезозойської складчастостіобласть байкальської складчастостіобласть каледонської складчастості

Уральські гориобласть герцинської складчастостіобласть мезозойської складчастостіобласть молодої альпійської складчатостіобласть байкальської складчастостіобласть каледонської складчастості

Last updated