Орієнтування за компасом

Найчастіше напрямок щодо сторін горизонту визначають за допомогою компаса. Його намагнічена стрілка завжди одним кінцем показує на північ, а другим – на південь. Магнітний компас було винайдено в Китаї. У Середземномор’ї компас з’явився приблизно у ХII ст.

Послідовність дій для орієнтування за компасом:

  1. Установити компас на горизонтальну площину.

  2. Вивільнити за допомогою спеціального важеля

    намагнічену стрілку.

  3. Зачекати, доки стрілка заспокоїться.

  4. Повернути корпус компаса, доки позначка N (North – північ) не збіжиться з напрямком, указаним темним кінцем стрілки.

Last updated