Масштаб

Визначення Масштаб — це дробове число, яке показує, у скiльки разiв зменшено зображення мiсцевостi на картi, планi або глобусi порiвняно з її дiйсними розмiрами на Землi.

Тобто масштаб показує, скільки сантиметрів на місцевості міститься в одному сантиметрі на карті.

Масштаб поділяється на

  • числовий (1 : 1 000 000);

  • іменований (в 1 см – 10 км);

  • лінійний (у вигляді лінійки).

Наприклад Масштаб карти 1 : 300 000. Це означає, що в 1 см на цій середньомасштабній карті міститься 3 км відстані на місцевості. Чим у меншу кількість разів місцевість зменшено під час зображення її на папері, тим більшим є масштаб зображення, і навпаки. Так масштаб 1 : 25 000 буде крупнішим, ніж масштаб 1 : 1 000 000, адже у першому випадку в 1 см – 250 м, а у другому – в 1 см – 10 км. Зрозуміло, що на крупнішому масштабі місцевість буде зображено більш детально.

Отже, чим більша цифра у масштабі після одиниці, тим він дрібніший.

Лінійний масштаб використовують для того, щоб уникнути розрахунків. Циркулем вимірюють на карті відстань між потрібними точками, а потім прикладають циркуль до масштабу і визначають, якою є дана відстань на місцевості. Але не завжди на карті є можливість виміряти відстань в цілих сантиметрах. Для точнішого визначення відстаней один з відрізків лінійного масштабу (зазвичай крайній лівий) ділять на дрібніші поділки в 1-2 мм.

Укажіть числовий масштаб, який відповідає наведеному лінійному масштабу.1 : 401 : 40001 : 40 0001 : 400 000

Масштаб виду в «1 см – 20 км» називаютьчисловиміменованимлінійниміменним

Last updated