Географiчнi пояси Землі

Визначення Географiчнi пояси — найбiльшi зональнi комплекси, що простягаються переважно в широтному напрямку i змiнюються вiд екватора до полюсiв.

Кожному географічному поясу притаманні свої температурні умови та циркуляція атмосфери. Кількість географічних поясів і навіть їхні назви відповідають кліматичним. До визначальних характеристик географічних поясів, крім клімату, належать ґрунтово-рослинний покрив, особливості внутрішніх вод тощо.

Last updated