План

Визначення План – креслення невеликої дiлянки Землi у певному масштабi, виконане з використанням умовних знакiв (без використання проекцiї, адже проекцiя застосовується для зображення великих дiлянок мiсцевостi через кривизну).
image
Масштаб плану від 1 : 5000 і крупніший. Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки північ-південь позначають стрілкою. Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз – на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід – ліворуч.
План
Карта
Немає паралелей i меридiанiв
Є паралелi й меридiани
Напрямок сторiн горизонту вказано стрiлочкою
Напрямок пiвнiч–пiвдень вказують меридiани, захiд–схiд – паралелi
Рiзнi умовнi позначення
Рельєф зображено за допомогою горизонталей
Рельєф зображено за допомогою горизонталей i пошарового забарвлення
Бiльш детальне зображення
Зображено найбiльш великi й важливi об’єкти (високий ступiнь узагальнення)
Який об’єкт позначають наведеним вище умовним знаком?поодиноке дереводжерелопоодинокий кущколодязь
Укажіть ознаку, не характерну для карти.виконана у проекціїпередає земну поверхню в масштабінапрямок сторін горизонту вказано стрілочкоювикористовується в практичній діяльності
Які три спільні риси плана місцевості й карти?відображують земну поверхнювикористовують проекціювикористання горизонталей для відображення рельєфуумовні позначення повністю співпадаютьвиконані в масштабівикористовують градусну сітку