План

Визначення План – креслення невеликої дiлянки Землi у певному масштабi, виконане з використанням умовних знакiв (без використання проекцiї, адже проекцiя застосовується для зображення великих дiлянок мiсцевостi через кривизну).

Масштаб плану від 1 : 5000 і крупніший. Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки північ-південь позначають стрілкою. Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз – на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід – ліворуч.

План

Карта

Немає паралелей i меридiанiв

Є паралелi й меридiани

Напрямок сторiн горизонту вказано стрiлочкою

Напрямок пiвнiч–пiвдень вказують меридiани, захiд–схiд – паралелi

Рiзнi умовнi позначення

Рельєф зображено за допомогою горизонталей

Рельєф зображено за допомогою горизонталей i пошарового забарвлення

Бiльш детальне зображення

Зображено найбiльш великi й важливi об’єкти (високий ступiнь узагальнення)

Який об’єкт позначають наведеним вище умовним знаком?поодиноке дереводжерелопоодинокий кущколодязь

Укажіть ознаку, не характерну для карти.виконана у проекціїпередає земну поверхню в масштабінапрямок сторін горизонту вказано стрілочкоювикористовується в практичній діяльності

Які три спільні риси плана місцевості й карти?відображують земну поверхнювикористовують проекціювикористання горизонталей для відображення рельєфуумовні позначення повністю співпадаютьвиконані в масштабівикористовують градусну сітку

Last updated