Ресурсозабезпеченiсть

Визначення
Ресурсозабезпеченість – співвідношення між величиною природних ресурсів та розмірами їхнього використання. Дорівнює відношенню запасів до видобутку або до кількості населення.

Ресурсозабезпеченість =

Ресурсозабезпеченість =

Лісистість =

Наприклад: лісистість України в середньому становить 17,2%.

Задача
Обчисліть показник ресурсозабезпеченості країни кам'яним вугіллям (у роках) за такими даними: загальні запаси кам'яного вугілля 1,5 млрд. тонн, щорічний видобуток склав 50 млн. тонн.
Розв'язок. спочатку необхідно перевести одиниці виміру у млн., щоб вони були однакові. Потім запаси розділити на видобуток.
1,5 млрд. = 1500 млн.; 1500 млн./50 млн. = 30 років
Відповідь. 30 років.