Населення

Густота населення =

Природний приріст =

Сальдо міграції =

Рівень безробіття =

Трудові ресурси =

Вантажообіг =

Пасажирообіг =

Задача 1
Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 осіб до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік?
Розв'язок. Треба знайти на скільки збільшилась кількість населення, а потім відняти природний приріст.
1) 30850 − 30500 = 350 – на скільки збільшилась кількість населення;
2) 350 − 120 = 230 – сальдо міграції.
Відповідь. 230.

Задача 2
Кількість населення країни на 1 січня 2010 р. становила 100 млн. осіб. Визначте, якою стала кількість населення (у млн. осіб) на 1 січня 2011 р., якщо в цій країні показники руху населення за 2010 р. були такими: коефіцієнт народжуваності 14 осіб на 1000 мешканців, коефіцієнт смертності 7 осіб на 1000 мешканців, сальдо міграції 300 тис. осіб.
Розв'язок. Порахувати природний приріст на 100 млн. осіб (коефіцієнт народжуваності – коефіцієнт смертності); до кількості населення додати природний приріст і сальдо міграції.
1) 1 400 000 − 700 000 = 700 000 – природний приріст;
2) 100 000 000 + 700 000 + 300 000 = 101 000 000 – кількість населення
Відповідь. 101 млн. осіб.

Задача 3
У країні N з територією 60 тис. км міське населення становить 900 тис. осіб, а сільське – 300 тис. осіб. Визначте загальну густоту населення (осіб/км) у цій країні.
Розв'язок. Густоту населення розраховуємо за формулою:
Відповідь. 20 .