Пам’ятка

1 га = 10 000 м
1 км = 1000 м
1 м = 100 см
1 см = 10 мм
Відстань у вздовж будь-якого меридіана = 111,1 км 111 км
дуги екватора ( ш.) = 111,3 км 111 км
Екватор 40 тис. км