Амплiтуда коливань температури

Визначення
Амплiтуда коливань температури — це рiзниця мiж максимальною та мiнiмальною температурою. Вимiрюється у градусах Цельсiя.
Задача
У таблиці подано інформацію про середньомісячну температуру повітря на одній з метеорологічних станцій. Визначте річну амплітуду коливань температури повітря.
Мiсяцi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
t, -8 -7 +1 +9 +17 +20 +23 +21 +18 +10 +1 -6
Розв'язок. Необхідно від найбільшої температури відняти найменшу.
річна амплітуда коливань
Відповідь. 31