Вiтер, постiйнi та змiннi вiтри

Визначення
Вiтер — рух повiтря iз зони високого атмосферного тиску в зону низького атмосферного тиску в горизонтальному або близькому до нього напрямку.

Вітер характеризується швидкістю, силою й напрямом.

Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду або в кілометрах за годину . Силу вітру визначають за тиском рухомого повітря на предмети. Її вимірюють у кілограмах на квадратний метр . Чим більша різниця в значеннях атмосферного тиску, тим більша швидкість та сила вітру.

Відсутність будь-яких ознак вітру називають штилем. Напрям вітру визначають за положенням тієї сторони горизонту, звідки він дме.

Визначення
Флюгер — прилад для визначення напряму та, iнодi, швидкостi вiтру.
Визначення

Анемометр — прилад для визначення швидкостi вiтру.

Роза вiтрiв — дiаграма, яка вiдображає напрями вiтрiв, що переважають у певнiй мiсцевостi.

Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напряму.

Визначення
Захiднi вiтри — постiйнi вiтри, якi дмуть у помiрних широтах.

Місцеві вітри (бриз, фен, бора) дмуть над порівняно невеликою територією і значно впливають на погоду в даній місцевості.

Визначення

Фен — теплий i сухий вiтер, що дме з гiр у долини.

Бора — сильний холодний поривчастий вiтер, що дме зi схилiв гiр до теплого моря.

Що таке вітер?

Сила, із якою повітря тисне на земну поверхню Рух повітря із ділянки з вищою температурою у ділянку з нижчою в горизонтальному або близькому до нього напрямку Рух повітря із суші на водойму або з водойми на сушу в горизонтальному або близькому до нього напрямку Рух повітря із зони високого атмосферного тиску в зону низького атмосферного тиску в горизонтальному або близькому до нього напрямку

В яких одиницях вимірюють силу вітру?
Дайте визначення поняттю роза вітрів

Прилад для визначення напрямку та сили вітру Діаграма, яка відображає напрямки вітрів, які переважають у певній місцевості Прилад для визначення швидкості вітру Назва квітки, що росте на альпійських луках

Яке з наведених визначень відповідає поняттю «бриз»?

Це постійний вітер, що виникає між тропічним високим та екваторіальним низьким поясами атмосферного тиску у Північній і Південній півкулях Землі. Теплий і сухий вітер, що дме з гір у долини Сильний холодний поривчастий вітер, що дме зі схилів гір до теплого моря Змінний вітер, який дме з добовою періодичністю на узбережжі водойм та змінює свій напрямок двічі на день