Вплив внутрішніх сил Землі

Визначення
Землетруси — це швидкi коливання земної кори, що вiдбуваються внаслiдок визволення величезної енергiї, яка накопичується в надрах планети.
Вулканiзм — це пiднiмання з надр Землi та виверження на її поверхню розплавленої речовини мантiї — магми.
Гарячі джерела та гейзери — виходи на земну поверхню підземних вод, пов’язані з вулканізмом.