Пiдземнi води

Визначення
Пiдземнi води — це води, якi залягають в трiщинах та пустотах земної кори в рiдкому, твердому та газоподiбному станi.

На підземні води припадає близько 23% всієї прісної води на Землі. Під дією підземних вод утворюються карстові печери. Для їх утворення необхідна достатня кількість атмосферних опадів і залягання водопроникних шарів гірських порід над водотривкими.

Водопроникні гірські породи — породи, які легко пропускають воду, наприклад пісок і гравій.

Водотривкі породи, як-от глина або граніт, навпаки, не пропускають крізь себе воду.

Рис. 6.10 Види підземних вод

За умовами залягання:

  • Верховодка — найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширення.
  • Ґрунтові — залягають у першому від поверхні водотривкому шарі.
  • Міжпластові — залягають між двома водотривкими пластами.

За хімічним складом:

  • Прісні — містять незначну кількість домішок та розчинених мікроелементів.
  • Мінералізовані — містять багато солей, мікроелементів.
Визначення

Джерело — природний, самочинний сконцентрований вихiд на земну поверхню пiдземних вод.

Гейзер — джерело, що перiодично фонтанує гарячою водою та парою.

Артезiанськi води — пiдземнi води, розташованi у водоносних шарах мiж водонепроникними шарами пiд тиском.

Термальнi води — пiдземнi води, що мають пiдвищену температуру (вище 20ºC)

Скільки відсотків запасів прісної води на Землі припадає на підземні води?

13% 11% 23% 25%

Які підземні води називають артезіанськими?

Найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширення Розташованi у водоносних шарах мiж водонепроникними шарами пiд тиском Залягають у першому від поверхні водотривкому шарі Мають пiдвищену температуру (вище 20ºC)