Топографічна карта

Рисунок 3.4.1: Створення топографічної карти


Автор зображення: Hellerick

Визначення
Топографiчна карта — це загальногеографiчна багатоаркушева (27000 листiв) карта великого масштабу (1 : 200000 i бiльше).

Автор зображення: Hellerick

Спотворення тут практично відсутні, а об’єкти місцевості передані досить детально. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу — оглядово-топографічна карта всього земного суходолу, складена в масштабі . Під час створення такої карти застосували рівнокутну циліндричну проекцію, яка дає надзвичайно малі спотворення форм і розмірів зображуваних об’єктів.

Аркуш однієї мільйонної карти отримують шляхом розграфлення земної кулі меридіанами на -градусні колони (зони) і паралелями на -градусні ряди. Отже, кожен аркуш карти масштабу має вигляд трапеції розміром за широтою і за довготою.

Рисунок 3.4.1: Фрагмент топографiчної карти

Ряди і колони позначають відповідно латинськими буквами та арабськими числами.

Наприклад
Аркуш мільйонної карти, на якому зображено Київ, матиме номенклатуру М-36. Україна та цій карті займає 34, 35, 36 колони та 4, 5, 6, 7 зони.

Взагалі у карті міститься 60 колон. Всі аркуші топографічних карт мають рамку у вигляді трапеції. Верхньою (північною) і нижньою (південною) сторонами рамки є паралелі, а бічними (західною і східною) – меридіани. На вершинах кутів рамки підписані значення цих паралелей і меридіанів. Умовні позначення на топографічній карті збігаються з умовними позначеннями на плані. Рельєф на топографічній карті передають горизонталі, які позначають абсолютну висоту. На топографічній карті також потрібно вміти визначати дійсний азимут.

Дійсний азимут Магнітний азимут Mагнітне схилення

Визначення
Дiйсний азимут — кут мiж пiвнiчним напрямком географiчного (дiйсного) меридiана i напрямком на певну точку. Його вiдлiчують за ходом годинникової стрiлки.
Визначення
Магнiтний азимут — горизонтальний кут, який вiдлiчується за годинниковою стрiлкою вiд пiвнiчного напряму магнiтного меридiану точки спостереження до заданого напряму вiд до .
Магнiтне схилення — кут мiж дiйсним меридiаном i магнiтним меридiаном.
Визначення
Дiйсний меридiан — це географiчний меридiан, який з’єднує полюси й показує напрямок пiвнiч-пiвдень.
Магнiтний меридiан — меридiан, що з’єднує магнiтнi полюси. Магнiтнi та географiчнi полюси не збігаються.
Дійсний меридіан

Рисунок 3.4.2: Дійсний меридіан

Яка карта лежить в основі топографічних карт?

фізична карта світу мільярдна карта світу міжнародна мільйонна карта світу Міжнародна мільйонна карта світу — оглядово-топографічна карта всього земного суходолу, складена в масштабі 1:1000000 та у рівнокутній циліндричній проекції.

Що таке дійсний азимут?

кут мiж пiвнiчним напрямком географiчного (дiйсного) меридiана i напрямком на певну точку кут мiж дiйсним меридiаном i магнiтним меридiаном горизонтальний кут, який вiдлiчується за годинниковою стрiлкою вiд пiвнiчного напряму магнiтного меридiану точки спостереження до заданого напряму вiд 0° до 360°