План

Визначення
План – креслення невеликої дiлянки Землi у певному масштабi, виконане з використанням умовних знакiв (без використання проекцiї, адже проекцiя застосовується для зображення великих дiлянок мiсцевостi через кривизну).

image

Масштаб плану від 1 : 5000 і крупніший. Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки північ-південь позначають стрілкою. Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз – на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід – ліворуч.

План Карта
Немає паралелей i меридiанiв Є паралелi й меридiани
Напрямок сторiн горизонту вказано стрiлочкою Напрямок пiвнiч–пiвдень вказують меридiани, захiд–схiд – паралелi
Рiзнi умовнi позначення
Рельєф зображено за допомогою горизонталей Рельєф зображено за допомогою горизонталей i пошарового забарвлення
Бiльш детальне зображення Зображено найбiльш великi й важливi об’єкти (високий ступiнь узагальнення)

Який об’єкт позначають наведеним вище умовним знаком?

поодиноке дерево джерело поодинокий кущ колодязь

Укажіть ознаку, не характерну для карти.

виконана у проекції передає земну поверхню в масштабі напрямок сторін горизонту вказано стрілочкою використовується в практичній діяльності

Які три спільні риси плана місцевості й карти?

відображують земну поверхню використовують проекцію використання горизонталей для відображення рельєфу умовні позначення повністю співпадають виконані в масштабі використовують градусну сітку