Пізнання Землі у середні віки

У середні віки (V-ХV ст.) знання про Землю розширили араби. Арабські мандрівники описали вітри та утворення хмар, здійснили поділ Землі на 14 кліматичних районів, створили Атлас клімату, вивчали особливості утворення окремих форм земної поверхні.

Значні географічні досягнення в середні віки належать ученим Китаю. Вони перші у світі здійснили перепис населення. Перші почали проводити систематичні спостереження за погодою, створили опадомір, компас, описали колообіг води в природі, пояснили формування річкових долин і процеси руйнування гір. Крім того, китайські мандрівники перетнули Тибет і Гімалаї – найвищі гори світу, проклали морські шляхи на захід і схід.

Цікаво
Що стосується дослідження України, то назву «Україна» вперше згадано у літописі 1187 року, а в «Повісті врем’яних літ» зібрано чимало географічних назв і описів її природи та населення.

Хто створив перший глобус?

Мартін Бехайм Васко да Гама Бартоломеу Діаш

Укажiть досягнення у сферi пiзнання землi у середнi вiки:

було доведено, що жарка приекваторiальна земля заселена на картi свiту вперше застосовано градусну сiтку ученi Китаю вперше здiйснили перепис населення вперше європейський мандрiвник вiдвiдав Китай землепрохiдцi змогли дiстатися берегiв Пiвнiчного Льодовитого i Тихого океанів